Regulamin Żłobka

Regulamin Żłobka Kubusiowy Ogród w Gorlicach 1. Żłobek Kubusiowy Ogród znajduje się w Gorlicach , ul. Słoneczna 2, zajmuje się profesjonalną opieką pedagogiczno – edukacyjną dla dzieci w wieku od 0,5- 3,0 roku. 2. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, …

Statut Żłobka

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „KUBUSIOWY OGRÓD” W GORLICACH §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa placówki: Niepubliczny Żłobek „Kubusiowy Ogród” zwany w dalszej części statutu żłobkiem. 2. Podmiotem będącym organem prowadzącym placówkę : jest firma ASMIR sp. z o. o. z siedzibą w …

Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA W ŻŁOBKU KUBUSIOWY OGRÓD w Gorlicach PONIEDZIAŁEK Zajęcia dydaktyczne Zajęcia rytmiczno-muzyczne WTOREK Zajęcia ruchowe ze śpiewem Zabawy „W świecie Książki „ ŚRODA Plastyka Zabawy sportowe CZWARTEK Zajęcia ruchowo – taneczne Zajęcia dydaktyczne PIĄTEK Zajęcia umuzykalniające Zabawy z tablicą multimedialną …

Nasz dzień

Ramowy rozkład dnia w Żłobku Kubusiowy Ogród Godzina                             Działanie Od      Do 6:30 9:00              Przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne, spotkania …