Oferujemy również atrakcyjny pakiet zajęć dodatkowych, takich jak:

 • Język angielski – codziennie
 • Gimnastyka buzi i języka – zajęcia logopedyczne
 • Warsztaty plastyczne -raz w miesiącu
 • Zajęcia muzyczne- rytmiczne – raz w tygodniu
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia wspomagające rozwój – kinezjologia edukacyjna
 • Zajęcia przyrodnicze
 • Zajęcia badawcze – raz w miesiącu
 • Zajęcia multimedialne – raz w tygodniu
 • Zajęcia z językiem migowym
 • Wizyty ciekawych gości
 • Imprezy okolicznościowe
 • Uroczystości przedszkolne
 • Zajęcia otwarte dla Rodziców
 • Zajęcia pokazowe dla Rodziców
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia specjalistyczne (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logorytmik, specjalista ds. autyzmu)

Programy w których uczestniczy nasze przedszkole:

Mały miś w świecie wielkiej literatury

Piękna nasza Polska Cała

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Cała polska czyta dzieciom

Lekcje biblioteczne

Kolorowe dni w przedszkolu – poznajemy zawody

Spotkanie z bajką – rozwój czytelnictwa